Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Джендем  

Hits: 11669
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Джендем
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерватът Северен Джендем е истински шедьовър на природата - страховити пропасти, скални кули, вековни гори и разбира се много дивеч. Територията на Северен Джендем обхваща стръмните северни склонове на Стара планина, точно под връх Ботев. През Северен Джендем се спускат изключително красиви и стръмни била, по-големите от които са Големия Осрядък, Малкия Осрядък и Турски рът. Между тях се намират дълбоки долини, покрити с вековни букови гори. Тук е най-голямото обиталище на благородния елен в Стара планина. През размножителния период, започващ в началото на септември, по Големия и Малкия Осрядък може да се чуе ревът на десетки елени. Голям е броят на мечката и вълка, които тук са с учудващо големи размери. За съжаление броят на дивите кози е много малък и не съответства на възможностите на Джендема. Най-красив изглед към резерват Северен Джендем се открива от Михова планина и Марагидик, а от намиращият се под него Турски рът най-добре могат да се проведат наблюдения на диви животни. Тук съм ви показал няколко интересни снимки на елени през брачния период, направени близо до Видимското пръскало и Малкия Осрядък. Също така ще видите снимки на диви кози и мечка, снимана в дерето под Турски рът. Горите заемат 70% от територията му като те са предимно букови и смесени. Възрастта им варира между 100 и 150 години. Срещат се много редки видове растения като броят им надвишава този в съседните резервати Стара река и Соколна, които са известни именно с това. Царският орел и скалният орел, както и диви кози обитават резервата. Най-високият водопад на Балканския полуостров — Райското пръскало също попада на неговата територия. Обявен е през 1983 г. с цел да се запазят субалпийските скални местообитания на
ендемични, редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти. Площта му е 1606,9 хектара. Тук се намират около 30 водопада с височина над 20 метра. В резервата растат над 20 ендемични вида растения, от които 13 български и 7 балкански. Изключително трудно достъпен и слабо проучен резерват, но пък и най- красивия
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter