Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Резерват Сребърна  

Hits: 15566
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Резерват Сребърна
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерватът „Сребърна” е разположен на около 16 км западно от Силистра.Заема понижената част от земната кора, на изток и североизток от едноименното село Сребърна,в съседство с река Дунав.Езерото е оградено от невисоки планински възвишения- на изток от хълма Карабрун,а на запад- от Коджабаир.Общата му площ е около 800 хектара.Около половината от езерото е открита водна площ.Признат е за резерват през 1948г.. Научното значение и международната известност на тази защитена територия, отличаваща се с неповторима краста на природните си дадености, са много големи.Флористичното й богатство се определя от разнообразна по състав и екологичи особености водна растителност.Основна роля имат следните растения:тестнолисте и широколистен папур, бяла водна роза, водянка, блатница, водна леща, водна папрат. Въпреки изключителото си флористично разнообразие резерватът”Сребърна” е известен преди всичко с фаунистичното си богатство.Тук се охраняват местообитанията на близо 190 вида птица, немалка част от които гнездят в езерото, включително и колония от къдроглави пеликани. Това е уникален за науката вид, включен в Международната червена книга.През размножителния период тук могат да се видят ята от скитащи се птици,малкият корморан,голямата бяла чапла,червената чапла,сивата патица ,немият лебед,белобузата рибарка и др.В района на резеватът се срещат и някой бозайници включително видрата,пъстрият пор,златистият хомяк, а така също и много риби,земноводни и влечуги. Макар и да е с широка международна известност, резерватът „Сребърна” има много остри екологични проблеми, решаването на които на отлагане. Според редица автори строгият резерватен режим на територията, забраняващ използването а тръстика за промишлени цели и горенето й, е довел до натрупването на огромна гниеща маса. Силно нарасна броят на дивите свине, лисиците и чакалите, които, необезпокоявани от никой поради забраната на лова, разрушават гнездата на птиците, изяждат яйцата и малките им. След възстановяването на връзката с река Дунав навлизащите в езерото силно замърсени води се оказаха вредни за обитателите на резервата и това налага изграждането на специални станции за вкарване на чисти води в езерото
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter