Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Национален парк Централен Балкан  

Hits: 11372
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Национален парк Централен Балкан
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Национален парк Централен Балкан е сред най-ценните и най- големи природни територии в Европа от категория ІІ по Скалата на международния съюз за опазване на природата и природните ресурси /IUCN/. В парка има девет резервата  - І категория по IUCN с обща площ над 20 хил. ха. Осем от резерватите , както и паркът, са включени в списъка на ООН на националните паркове и защитените територии. На площ от  71,669.5 ха паркът опазва уникални, само регулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. Четири от деветте строги резервата (I категория по IUCN) са включени в програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”. В административно отношение Паркът се простира върху територията на 5 области (Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска), 8 общини и граничи със землищата на 33 населени места.
В парка се срещат 1 900 вида висши растения (над 50 % от флората на България), от които около 30 вида, срещащи се само в България, а 11 вида и 2 подвида от тях се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. Освен това тази част на Стара планина се обитава от 70 % от безгръбначните и 62 % от гръбначните животни у нас. Дивото великолепие на Балкана включва още и 229 вида мъхове, 256 вида гъби, 208 вида сладководни водорасли, над 200 вида лечебни растения. Птичият  свят в парка е представен от около 130 вида - многообразие, което отрежда на “Централен Балкан” статут на орнитологично важно място в международен мащаб. 
Над 130 вида - висши растения и гръбначни животни са вписани в българската и световната Червени книги. “Централен Балкан “ е едно от последните в Европа местообитания на едрите грабливи птици, мечката, вълка, балканската дива коза. Територията на парка е от национално значение за опазването на популациите на белогърбия кълвач, царския и скалния орли, златката, уралската улулица, лещарката, десетки видове прилепи.
Националният парк създава прекрасни условия за развитието на всякакви видове природосъобразен туризъм. Тук всеки посетител може да усети допира с природата поемайки по планинските пътеки пеши, на кон или с велосипед, В зависимост от интереса си посетителите могат да посетят местните исторически и природонаучни музеи, етнографски сбирки, изложби на местни занаяти, традиционните фолклорни и религиозни празници на местните хора, минерални извори, басейни. Любителите на дивото могат да посетят най-затънтените кътчета на планината и да наблюдават живата планина отвътре. След вълнуващия ден всеки може да намери спокойствие в планинска хижа или селска къща, сред звуците на чановете или край огъня под звездното небе, облят от звуците на овчарския кавал. В парка са разположени следните резервати:
Не случайно го наричат “извор на живот”. Паркът впечатлява с изключителното си биологично разнообразие. Националния парк е разположен в централната част на България. Той обхваща най – високата част на Централна Стара планина.Общата му площ е 71 669, 5 ха, от които 44 008, 8 ха. горски фонд, 27 668, 7 ха – високопланински пасища и ливади. В парка се намират 9 природни резервата – “Боатин”, “Царичина”, “Козя стена”, “Стенето”, “Стара река”, “Джендема”, “Северен Джендем”, “Пеещи скали” и “Соколна”. Резерватите “Боатин”, “Царичина”, “Джендема”, “Северен Джендем” са обявени за биосферни в рамките на програмата на UNESCO “Човек и биосфера”.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter