Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен парк Златни пясъци  

Hits: 10785
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Природен парк Златни пясъци
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Златни пясъци е природен парк в България с площ 1320,7 хектара. Обявен е през 1943 и се намира на 17 км от град Варна, в непосредствена близост до курорт Златни пясъци. Средната надморска височина е 110 метра. Там може да се видят уникални растителни видове и крайморска растителност. В този парк не само се съхраняват застрашени и защитени растителни и животински видове, но има изградени пет туристически маршрута, които преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с очарователен изглед към морето. Културно- историческото наследство на парка обхваща широк период- от античността до късното Средновековие.
Паркът е създаден на 3 февруари 1943 г. под името Народен парк „Златни пясъци” с площ 240 ха, като е обхващал територията от Аладжа манастир до старата българо - румънска граница. Той е вторият обявен парк в България след Народен парк „Витоша”. Флората на парка включва около 500 вида висши растения, като общият брой на редките, застрашените и защитените видове е 21. Територията на парка попада в зоната на два флористични района - Черноморско крайбрежие и Североизточна България. Растителността в парка формира следните екосистеми - коренни екосистеми от лонгозен тип, коренни екосистеми с доминиране, производни екосистеми на келявия габър, храсталачни екосистеми и културни екосистеми. В зоогеографско отношение територията на парка се отнася към Северна зоогеографска подобласт, Черноморски район, в който преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter