Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Букака  

Hits: 9546
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Букака
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Много често мнозина от нас са минавали покрай гр. Шумен като покрай пътен знак на път към морето, не подозирайки какви интересни места е запазил за своите посетители. Тук са събрани невероятни природни забележителности, за чието разглеждане един ден няма да ви бъде достатъчен. За всички любители на природните богатства се открива страхотната възможност да се насладят на Шуменското плато. На юг и запад платото е оградено от долината на река Врана и левия й приток Пакуша, на север от река Мадара, а на изток – от Шуменското поле. От далечни времена то е тясно свързано с живота на хората в този край, съчетавайки в едно природната красота, историята и културното развитие на региона. За да се запазят и съхранят ценните растителни и животински видове, характерния платовиден ландшафт и разнообразието на местата, подходящи за отдих и туризъм, през 1980г. местността е обявена за защитена природна територия. В границите на парка се намира резерват „Букака” с площ 62,6 хектара, обявен за такъв със заповед №79 от 05.02.1980г. на Комитета за опазване на природната среда с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове – главно стогодишни дървета от мизийски бук, имащ значителна стойност в ботаническо отношение и добра жизненост. Това е най-големият оцелял горски масив в Дунавската равнина. Този район попада в Македонско-Тракийската провинция, има умереноконтинентален климат и растителността е изключително интересна. В резервата се срещат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина, планински бряст, ясен, явор, липа, брекина, дива круша, дива череша. Широките поляни са покрити с плътен чим от детелина, гремоника, иглика, минзухар, здравец, синчец, лютиковидна съсънка, момкова сълза, петров пръст, теменуга, пролетно ботурче и други. Шуменското плато е привлекателно местообитание и за много представители на животинския свят. Зоолозите са наблюдавали над 109 вида гръбначни животни – 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги, 6 вида земноводни. От земноводните характерни са обикновената чесновница, бумката, кафявата крастава жаба, голяма водна жаба и дъждовник, привличащ погледа с ярката си жълто-черна окраска. От влечугите се срещат кримският гущер, горският и зеленият гущер. Сухите и каменисти места са обитавани от отровната пепелянка и други видове змии. Най-приятно за живеене е за птиците. Наоколо прелитат голям синигер, червеногръдка, чинка, поен дрозд и кос. През зимните месеци в по-ниските части се събират множество горски зидарки, планински чинки и сойки. Голямо е богатството на водолюбивите птици – морски орел, гъски, чапли, патици, рибари. Паркът се обитава от някои редки видове – полубеловрата мухоловка, жалобен синигер и черен кълвач. Бозайниците са представени от таралеж, язовец, белка, лисица, заек, сънливец, лалугер, сърна, дива свиня, сив хомяк и други. Резерват „Букака” е огромно богатство за провеждане на посещения с научна цел, събиране на семена, диви растения и животни за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. Но най-добра представа за природните дадености и очарованието на тази местност можете да придобиете като посетите някой от четирите опознавателни еко маршрута. Тяхната продължителност е между 2 и 4 часа, без особени натоварвания и трудни терени. Природен парк „Шуменското плато” е много посещавано място за отдих, спорт и туризъм през всички сезони. За любителите на екотуризма тук се намира и местността „Кьошковете” с маркиран маршрут за опознаване на най-посещаваната местност. Сред интересните обекти в близост до парка, които заслужават внимание, са археологическият резерват „Стария град”, мемориалният комплекс „Създатели на Българската държава”, крепостта „Хисаря”, скалните манастири – „Костадинов манастир”, „Диреклията”, „Хан Крумовия манастир” и други. Скални килии, издълбани в естествени вдлъбнатини и обширна пещера с изкуствена обработка, са открити в източния склон на платото, известен като Илдъз табия. В югоизточната част извират 3 карстови извора, единият от които в пещерата „Зандана”. „Бисерна” („Зандана”) и „Тайните понори” са сред 25-те най-големи пещери в страната. На Шуменското плато е построен монументален паметник, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава. На 20 км в североизточна посока се вижда първата българска столица Плиска, на изток е Мадарският конник, изсечен в отвесните скали на Мадарското плато. За почитателите на пешеходния туризъм има многобройни туристически маршрути. Те водят до интересни теренни форми, исторически забележителности, туристически хижи и позволяват да се опознае и биологичното разнообразие в района. В граничното село Осмар има условия за осъществяване на селски туризъм. В частната винарна в селото могат да се организират посещения с цел дегустация. Създадени са условия за пълноценен отдих с 8 туристически заслона с огнища, чешми, беседки, маси, пейки и др. Поддържа се маркировката и за съоръженията се полагат целогодишни грижи. Изградена е и туристическа пътека за хора в неравностойно положение. Достъпът до всички обекти се улеснява от добре изградената пътно- алейна мрежа. Традиционни са инициативите, посветени на Седмицата на гората и Месеца за защита на природата. Те се отбелязват с фотоизложби, творчески конкурси за деца, природолюбителски инициативи – почистване на части от територията на парка, поставяне на къщички за птици, ученически състезания с екологична тематика. Всичко това ще направи прекарването Ви в този чуден край на България наистина незабравимо и ще Ви остави без дъх. Затова, пътувайки към морето, не бива да пропускате възможността да се срещнете с чудесата на природата, съхранени в този резерват, част от Шуменското плато.
Галерия
Коментар

Контакти
Много често мнозина от нас са минавали покрай гр. Шумен като покрай пътен знак на път към морето, не подозирайки какви интересни места е запазил за своите посетители. Тук са събрани невероятни природни забележителности, за чието разглеждане един ден няма да ви бъде достатъчен. За всички любители на природните богатства се открива страхотната възможност да се насладят на Шуменското плато. На юг и запад платото е оградено от долината на река Врана и левия й приток Пакуша, на север от река Мадара, а на изток – от Шуменското поле. От далечни времена то е тясно свързано с живота на хората в този край, съчетавайки в едно природната красота, историята и културното развитие на региона. За да се запазят и съхранят ценните растителни и животински видове, характерния платовиден ландшафт и разнообразието на местата, подходящи за отдих и туризъм, през 1980г. местността е обявена за защитена природна територия. В границите на парка се намира резерват „Букака” с площ 62,6 хектара, обявен за такъв със заповед №79 от 05.02.1980г. на Комитета за опазване на природната среда с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове – главно стогодишни дървета от мизийски бук, имащ значителна стойност в ботаническо отношение и добра жизненост. Това е най-големият оцелял горски масив в Дунавската равнина. Този район попада в Македонско-Тракийската провинция, има умереноконтинентален климат и растителността е изключително интересна. В резервата се срещат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина, планински бряст, ясен, явор, липа, брекина, дива круша, дива череша. Широките поляни са покрити с плътен чим от детелина, гремоника, иглика, минзухар, здравец, синчец, лютиковидна съсънка, момкова сълза, петров пръст, теменуга, пролетно ботурче и други. Шуменското плато е привлекателно местообитание и за много представители на животинския свят. Зоолозите са наблюдавали над 109 вида гръбначни животни – 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги, 6 вида земноводни. От земноводните характерни са обикновената чесновница, бумката, кафявата крастава жаба, голяма водна жаба и дъждовник, привличащ погледа с ярката си жълто-черна окраска. От влечугите се срещат кримският гущер, горският и зеленият гущер. Сухите и каменисти места са обитавани от отровната пепелянка и други видове змии. Най-приятно за живеене е за птиците. Наоколо прелитат голям синигер, червеногръдка, чинка, поен дрозд и кос. През зимните месеци в по-ниските части се събират множество горски зидарки, планински чинки и сойки. Голямо е богатството на водолюбивите птици – морски орел, гъски, чапли, патици, рибари. Паркът се обитава от някои редки видове – полубеловрата мухоловка, жалобен синигер и черен кълвач. Бозайниците са представени от таралеж, язовец, белка, лисица, заек, сънливец, лалугер, сърна, дива свиня, сив хомяк и други. Резерват „Букака” е огромно богатство за провеждане на посещения с научна цел, събиране на семена, диви растения и животни за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. Но най-добра представа за природните дадености и очарованието на тази местност можете да придобиете като посетите някой от четирите опознавателни еко маршрута. Тяхната продължителност е между 2 и 4 часа, без особени натоварвания и трудни терени. Природен парк „Шуменското плато” е много посещавано място за отдих, спорт и туризъм през всички сезони. За любителите на екотуризма тук се намира и местността „Кьошковете” с маркиран маршрут  за опознаване на най-посещаваната местност. Сред интересните обекти в близост до парка, които заслужават внимание, са археологическият резерват „Стария град”, мемориалният комплекс „Създатели на Българската държава”, крепостта „Хисаря”, скалните манастири – „Костадинов манастир”, „Диреклията”, „Хан Крумовия манастир” и други. Скални килии, издълбани в естествени вдлъбнатини и обширна пещера с изкуствена обработка, са открити в източния склон на платото, известен като Илдъз табия. В югоизточната част извират 3 карстови извора, единият от които в пещерата „Зандана”. „Бисерна” („Зандана”) и „Тайните понори” са сред 25-те най-големи пещери в страната. На Шуменското плато е построен монументален паметник, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава. На 20 км в североизточна посока се вижда първата българска столица Плиска, на изток е Мадарският конник, изсечен в отвесните скали на Мадарското плато. За почитателите на пешеходния туризъм има многобройни туристически маршрути. Те водят до интересни теренни форми, исторически забележителности, туристически хижи и позволяват да се опознае и биологичното разнообразие в района. В граничното село Осмар има условия за осъществяване на селски туризъм. В частната винарна в селото могат да се организират посещения с цел дегустация. Създадени са условия за пълноценен отдих с 8 туристически заслона с огнища, чешми, беседки, маси, пейки и др. Поддържа се маркировката и за съоръженията се полагат целогодишни грижи. Изградена е и туристическа пътека за хора в неравностойно положение. Достъпът до всички обекти се улеснява от добре изградената пътно- алейна мрежа. Традиционни са инициативите, посветени на Седмицата на гората и Месеца за защита на природата. Те се отбелязват с фотоизложби, творчески конкурси за деца, природолюбителски инициативи – почистване на части от територията на парка, поставяне на къщички за птици, ученически състезания с екологична тематика. Всичко това ще направи прекарването Ви в този чуден край на България наистина незабравимо и ще Ви остави без дъх. Затова, пътувайки към морето, не бива да пропускате възможността да се срещнете с чудесата на природата, съхранени в този резерват, част от Шуменското плато.
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter