Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Средока  

Hits: 7834
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Средока
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Средока е резерват с площ от 607,8 ха. Намира се в землищата на град Малко Търново и село Стоилово, в Странджа планина.В него има букови гори с лавровишня и джел, но има и особен вид дъбови гори на стръмни терени, смесени с лъжник. Няма друг резерват на Странджа с толкова поляни и открити пространства – калуни и пасища, оазис в труднодостъпното ждрело на студената река Айдере. Резерватът е разположен на няколко километра от Малко Търново, по посока с. Стоилово. Площта е ограничена на север от реката Айдере – приток на р. Велека. Създаден е с цел запазване на характерните за този район горски екосистеми, представени предимно от букови гори и находища на редки и защитени видове, вписани в Червената книга. Само в този район на Странджа се срещат т. нар. калунаци. Горите на масива, който обхваща местностите Равнака, Средока, Св. Марина и Острата чука, са съхранени поради недостъпността до тях. Голяма част от територията на резервата е заета от гори, сред които преобладават смесените насаждения – смесени дъбови или смесени от източен бук, източен горун и благун.
Галерия
Коментар

Контакти
Средока е резерват с площ от 607,8 ха. Намира се в землищата на град Малко Търново и село Стоилово, в Странджа планина.В него има букови гори с лавровишня и джел, но има и особен вид дъбови гори на стръмни терени, смесени с лъжник. Няма друг резерват на Странджа с толкова поляни и открити пространства – калуни и пасища, оазис в труднодостъпното ждрело на студената река Айдере. Има и чисти насаждения от източен бук на възраст 140 години. Средната възраст на гората е около 77 години. От ендемитите за Странджа се наблюдават червената пираканта (Piracantha coccinea), лавровишнята (Laurocerasus officinalis), чашковидната звъника. Установени са и други редки растителни видове като понтийско бясно дърво (Daphne pontica), колхидска (странджанска) боровинка (Vaccinium arctostaphylus) и др. С най-висока стойност от тях са разположеното в централната част на резервата голямо находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел, който в отделни екземпляри достига до 6 м височина и 10 см в диаметър.
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter