Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен резерват Дервиша  

Hits: 13851
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Природен резерват "Дервиша" е обявен като защитена територия на 20. 10. 1948 г. с Постановление и изискванията за категориите защитени територии .Резерватът се намира в Шуменски окръг. Разположен е по двата бряга на дерето на р. Дервишка  като тясна успоредна на дерето ивица. Площта му е 11,2ха, надморска височина -  140 - 200м., намира се на 3 км от гр. Велики Преслав по северния склон на Преславско - Драгоевската планина.  На изток – югоизток проддържания резерват “Дервиша” граничи с път - останки от стар римски път. За съхраняване на естественото находище на конски кестен  в проддържания резерват “Дервиша”, научна група от Лесотехническия университет гр. София извършва теренни проучвания и изследвания за ефективна борба с кестеновия Листоминиращ молец, вредител по поставения под защита вид .
   За опазване и съхранение за поколенията на поддържаните резервати “Патлейна” и “Дервиша”, обявени за защитени територии за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен”,балкански ендемит в България, запазен остатък от някогашна обширна гора, реликтен вид от третичния период, когато е заемал големи площи. Отделни екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната покривка е разнообразна на видове. Заради естествените находища на див рожков и конски кестен е необходимо да се обособят и обявят “буферни зони” като защитни зони за възпрепястване и ограничаване степента на урбанизацията и антропогенизация, съществуващи преди прекатегоризацията  им.
   На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки.   
   В близост до резаервата "Дервиша"  се намират хижите "Букаците",  "Върбишки проход", "Мадарски конник",  хижа "Пантлейна" и хижа "Тича".
   Хижа "Букаците" се намира в Шуменското плато край село Троица. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 20 места. В близост се намират Средновековните скални манастири - Троицки, Осмарски, Ханкрумски; пещерата Бисерина, паметникът "Създателят на българската държава"; археологичният резерват "Старият град".  В близост се намират селата Саламаново, Мостич, Осмара и др.
   Хижа "Върбисхки проход" е голяма четириетажна постройка с капацитет 76 места, пътят до хижата е асфалтиран. Разположена е край Върбишкия проход (в Източна Стара планина). На половин час път се намират курортът Върбица и минерални извори, Горско стопанство Елешница, а Ришкият проход е по-далеч - на 12 часа път. В близост до хижата са населените места Божурово, Садово, Ябланово и др.
   Хижа "Мадарски конник" е триетайна сграда с 80 места, намираща се в резервата "Мадарски конник". В близост са с. Мадара
, гр.Шумен, гр, Каспичан и др.
   Хижа "Патлейна" е разположена в Драгоевската планина в едноименната местност. В близост до хижата се намират археологическото селище "Велики Преслав", Патлейнския манастир "Св.Панталеймон",  Културно-историческия резерват "Патлейна". Някои от близките населени места са Салманово, Кочово и Драгоево.
   Хижа "Тича"  се намира край язовир Тича, в близост до шосето между градовете Велики Преслав и Върбица. Някои от съседните на хижата туристически обекти са: Културно - историческия резерват "Велики Преслав", Горски дом - р.Дервиша, вр. Сланник, а наоколо се намират населените места Сушина, Иваново, Драгановец и др.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter