Резерват Хайдушки чукар 

Адрес:  
Град:  
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Резерват
Описание:
На територията на община Елена има два резервата- „Бяла крава” и „Хайдушки чукар”. Те са обявени с цел съхраняване девствения характер на вековните букови гори. Резерватите са бисери от зелената огърлица на Еленския Балкан. С изключение на величествените скални образувания, върху 99% от площта им се е разляло зелено море от вековни букаци. В резерватите са забранени всякакви дейности, а преминаването става по определении пътеки. Защитени територии са част от буферните зони на резерватите „Савчов чаир“ и „Сини бряг“. Защитени природни забележителности са местностите „Слона” и „Водопада”.

 
Детайли
Price

Printed from - Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz