Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Вълчи дол  

Hits: 13144
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Вълчи дол
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Вълчи дол е един от най-слабоизвестните резервати в Родопите, обявен за такъв през 1981 г. с площ от 774,70 ха. Той е създаден с цел опазването на уникалния птичи свят, който гнезди на територията му. Една от основните му цели също е и опазване на единствената колония на белоглави лешояди в България Резерватът се намира близо до село Бойник, община Крумовград, област Кърджали и е разположен в непосредствена близост до язовир Студен кладенец и обхваща билата и долините на вливащите се в язовира реки. Най-високият връх в резерват Вълчи дол е връх Юрпек, от който се открива обширна гледка към хребетите на Източните Родопи. Отличава се с изключително разнообразие на грабливите птици - 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга - черен, белоглав и египетски лешояд, скалният орел, черен щъркел. Всички те могат да се наблюдават по всяко време. Влечугите и земноводните са 21 вида. От едрите бозайници се срещат вълкът, дивата свиня, сърната и еленът лопатар. Тук е най-голямата популация на елена лопотар и те могат да бъдат видяни по всяко време по многобройните поляни и открити пространства, преобладаващи в района. Когато започва брачния им период навсъкъде се чува призивния им зов, наподобяващ грухтене. Особен интерес предизвикв вълкът, който е господар тук и извършва естествения подбор сред копитния дивеч. Растителността в резервата е разнообразна- сухолюбиви гори от благун, цер и предимно дъб, които стават изключително пъстри и красиви през октомври, храстовидната растителност е представена от - червената хвойна, драката, келявият габър и др. Характерни за резервата са съобществата на люляка. Общо са установени 14 вида растения, включени в Червената книга. Сред тях са родопската горска майка, родопският силивряк, хипомаратум и сръбският ранилист. Но основно предназначение на Вълчи дол си остава да охранява изключително богатия птичи свят и главно едрите грабливи птици.Достъпът до резервата е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува предварително с РИОСВ - Хасково
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter