Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Резерват Габра  

Hits: 9614
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Рилски регион
Резерват Габра
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерват Габра се намира в Кюстендилска област в планината Осогово. Площта му е заета главно с вековни гори от черен бор, бук, дъб. Черният бор заема около 80% от резервата. Отделни негови дървета са на възраст 180г. високи 35 - 40м. Средната надморска височина на резервата е между 950 и 1100м. Местоположение, създаване и развитие Габра е горски резерват в северозападната част на Влахина планина, в местността “Малкият средок” в землището на с. Църквица, област Кюстендил. Надморска височина 950-1100 метра, северно изложение. Обявен е за резерват с Постановление № 6660 от 05.11.1949 г. на Министерството на горите, увеличен със Заповед № 2608 от 14.12.1960 г. на Управление на горите къмМинистерски съвет. Прекатегоризиран със Заповед No.364 от 15.10.1999 г.; промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД590 от 04.07.2002 г. и приет План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г. Резерватът е с площ 89,60 ха, от които около 85 % черен бор, 5 % бук, 10 % зимен дъб, цер, габър, мъждрян и др. Създаден е с цел опазване на естествена популация от черен бор - типичен само за този район, с извънредно ценни качества - прави гладки дървета със средна височина около 25 м., а отделни екземпляри и над 35 м и с висока кълняемост на семената. Средната възраст на боровата гора е 120-150 г. Наред с черния бор в дървесния състав на гората се срещат бук, зимен дъб, цер, благун и други единични дървета. В рамките на страната и единствено в резервата се среща македонски дъб както и планински явор (жемелия), който е балкански ендемит. В резервата се срещат диви свине, сърни, вълци, лисици и др. Основен изходен пункт за резервата е село Църварица. По около 5,5 км. черен път преминаващ през махалите “Дебочичка” и “Маринковска” но с кола с повишена проходимост може да се достигне до източната част на резервата. При същите параметри но откъм недалечната махала “Веселинци” може да се посети западната му част.
Галерия
Коментар





Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter