Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Исторически музей Ямбол  

Hits: 8939
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Тракийски регион
Исторически музей Ямбол
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Историческият музей в Ямбол дължи създаването си на безкористната, събирателна и проучвателна дейност на местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за региона. Още през 1886 г. в трикласното мъжко училище в Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков е уредена първата музейна сбирка. Археологическото ученическо дружество „Диана“ (основано 1925 г.) през 1926 г. подрежда музейна сбирка. По това време известни местни интелектуалци основават гражданско археологическо дружество „Диамполис“, което развива активна дейност в областта на археологията и етнографията. Събраните от тези дружества експонати се съхраняват до 1936 г. в сградата на ямболската педагогическа гимназия, а по-късно са предадени на читалището. През 1948 г. отдел „Музеи и галерии“ при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС-Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата „Асистент по старините“, и помещение за музей. На 26.01.1952 г. Венета Дачева е назначена на длъжност референт за „музей и картинна галерия“. С този акт се полага началото на музея като институция. Официално музеят е открит на 2.VI.1953 г. като музей на революционното движение. До 1955 г. В. Дачева е единственият уредник в него. Първоначално в музея има 3 отдела: исторически (включващ историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944 г.); социалистическо строителство (отразяващ събитията след 1944 г.) и отдел природонаучен. Първите му експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. Постепенно музейната дейност се разраства и броят на специалистите, работещи в него се увеличава. Понастоящем музеят разполага със специалисти, разпределени в 4 основни отдела: „Археология“ (включва фондовете „Праистория“, „Античност“, „Средновековие“ и „Нумизматика“), „Българските земи XV-XIX в.“ (включва фондовете „Възраждане“ и „Етнография“), „Нова и най-нова история“ и „Връзки с обществеността“. Към музея функционира и ателие за реставрация и консервация. Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90 000 експоната от родната история, някои от които с неоценима научна стойност, разпределени в съответните отдели. Съвместно с организацията JOCV (Японски доброволци за сътрудничество в чужбина) музеят осъществи пилотен проект по компютъризация на музейното дело. В резултат на това бе разработена програма за компютърна обработка на музейните експонати и беше създадена база данни за съществуващите музейни фондове. В музея е изградена вътрешна компютърна мрежа. Благодарение на богатите си фондове и добрите специалисти през изминалите години Ямболският музей е организирал над 30 мащабни изложби, свързани с историята на Ямбол и региона. Музеят има десетки издания с научни и популярни публикации по различни регионални исторически проблеми. През 1995 г. музейните специалисти издават в. „Вести на Ямболския музей“ и списание. Фондовете на музея продължават да се попълват ежегодно както от събирателна дейност и дарения, така и от продължаващите вече десетилетия разкопки на античния град Кабиле и праисторическа селищна могила край с. Драма. Резултат от тези проучвания са три международни симпозиума „Поселищен живот в Тракия“ и множество научни публикации. Всички музейни специалисти участват активно в провежданите национални и регионални конференции, в които чрез своите проучвания популяризират и разпространяват историята на Ямбол и региона, неотменима част от българската история. Притежава над 4000 експоната, включени в основния музеен фонд съдържа материали от неолита, халколита бронзовата епоха и ранната желязна епоха – керамични съдове, оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог, предмети, свързани с култа, както и метални оръдия на труда и оръжия; притежава редица редки експонати от желязна. Фонд “Античност” притежава над 3500 експоната, включени в основния музеен фонд; съдържа материасли от тракийската, римската и късноантичната епоха; значителна част от предметите са придобити приархиологическите проучвания на античния град Кабиле разполага над най-голямата в България колекция от амфорни печати. Средновековие - ок. 2000 експоната, повечето от които придобити при проучвания на Средновековната ямболска крепост, средновековните некрополи при селата Доброселец, Каравелово и средновековния манастирски комплекс край с. Воден; съхранява голяма колекция от коланни токи и апликации, както и такава от от сребърни и бронзови пръстени, обиции други накити; сред редките експнати е скулптурата на лъв от село Първенец – една от малкото запазани от ранното българско средновековие. Нумизматика” – един от най-активните в страната; съхранява над 6500 нумизматични единици; съдържа най-пълната колекция от царски и автономни бронзови монети на тракийския град Кабилеи една от най-богатите в света колекции от монети на тракийски владетели отелинистическата епоха; тук може да се открие и най-голямото съкровище от сребърни грошове на българския цар Иван Александър и сина му Михаил (1700 броя). България през 15. Етнография- повече от 4500 експоната, отразяващи материалната и духовната култура на населението от Ямболския край от Възраждането до наши дни; включва ценни образци на народни носии и тъкании много богата колекция от накити съхранява предмети от грънчарството и медникарски произведения. Нова и най-нова история. Нова история съхранява богат документален и веществен материал, носещ духа на следосвобожденската история на Ямболския край; наброява 7900 документа, 6800 снимки, над 2500 спомена и около 1000 вещи; разполага над семейните книги на еврейската и арменската общини,а също така и над ценни свидетелства за бежанците от Одринска Тракия. Най-нова история- експонатите, съхраняващи се в този фонд, наброяват повече от 16 000 и обхващат историята на Ямбол от 9.IX.1944 г.до наши дни.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter