Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен резерват Бели Лом  

Hits: 11172
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
В рамките на Парк Русенски Лом е разположен и Природен резерват"Бели Лом"(с площ  773.00  хектара), който се разпростира по поречието на река Бели Лом, на територията на община Цар Калоян, югоизточно от гр. Ветово, в местността Голямата курия. Обявен е на 12.05. 1980 г.  със заповед №393 на Комитета за опазване на околната среда .Включва гористите местности Алибалийца,Картелов гроб,Ортабурун,Горянска падина,Киселците и Дъбова гора. 
Основната му функция е да се  запазят  характерни  за Лудогорието горски екосистеми, с присъщият им релеф, растителен и животински генетичен фонд и редки видове.
В резервата се срещат 174  вида  птици,от които 167  вида са защитени. Скалогнездящи птици - египетски лешояд, бухал, черен щъркел, белоопашат мишелов и др, както и повече от 150 вида други птици. Там се наблюдават 5 от общо шестте вида пеперуди от семейство Полумесеци-едни от най-красивите у нас.Резервата се обитава и  от благороден елен, сърна, лисица, чакал, вълк, дива свиня, белка, видра , няколко вида жаби, дъждовник, пепелянка, костенурки, 35  вида прилепи. Рибарниците в непосредствена близост до резервата ,както и до самата река Бели Лом предоставят благоприятни възможности за изхранване на водоплаващи птици.1983 година там е установено наличието и на черен кълвач и също така на черен щъркел ,които намират място в Червената книга.Срещат се и  защитени растителни видове, като снежно кокиче пролетна циклама,  минзухари, битински синчец,  ведрица, горска съсънка, кукуряк и др. Включва издънкови гори .  Около 80 % от територията му е покрита от гори благун, летен, зимен дъб, сребролистна и дребнолиста липа.  Бреговете на реката са обрасли от различни видове върби, елши и бяла топола.  През резервата  е разрешенo транзитно преминаване  на пешеходци  по означени маршрути.
Достъпа да всички  тези скални и растителни обекти в регион „Бели Лом”  може да се реализира със съдействието на  управлението на Парк „Русенски лом” и на местното население, което най добре познава  красотите на този район. Резерватът „Бели Лом”  крие неописуеми  предизвикателства за любителите   на природата и на природосъобразния туризъм. Регламентирани са  съществуващите вече пътеки от управлението на Парк „Русенски Лом”, без да се нарушава цялостта на защитената екосистема. Възможност за изграждане  на система от екопътеки  с места за отдих (беседки, каптиране на изворчета,обозначаване на горски и полски пътища,заслони, наблюдателници за птици, бозайници и др. )Това е една потенциална възможност за развитие на екотуризма, а по този начин и на  местната икономика.
Резерватът „Бели Лом” крие неописуеми предизвикателства за любителите на природата и на природосъобразния туризъм.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter