Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Алиботуш  

Hits: 10704
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Пирински регион
Алиботуш
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Алиботуш Резерват в планина Славянка. Обявен е през 1951 г., за да се запазят най- компактното находище на черна мура в България и многобройните редки растителни и животински видове. От 1977 г. е биосферен резерват, с площ 1628 ха.
Установено е огромно разнообразие на растителни видове. Много от тях са ендемити- славянско котенце, дряновска ведрище, патрилска метличина, пирински чай и др. В много групи животни преобладават средиземноморските видове. Резервата обитават: вълк, мечка, златка, голям и малък ястреб, сокол орко, белогръб кълвач и др., които са включени в «Червената книга на Р България. Геоморфологичните форми в Славянка са разнообразни. Известно е билото Св.Константин, което се спуска от в.Славянка и се дели на два клона: единият стига на север до долината на Мътница, а другият - на североизток и изток край южната граница на гората. Близо до в.Славянка двете била стават много стръмни, а масивът като цяло има форма на купол. На източния склон на билото има няколко по-големи възвишения – Брезата, Св.Константин, Митницата, Теплешки връх и Чаплен баир. Карстовият строеж на планината причинява бързото обезводняване на резервата. Под в.Славянка извира р. Мътница
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter